حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، شهرداری در راهپیمایی روز ۱۳ آبان


حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ،مدیران و کارکنان شهرداری در راهپیمایی روز ۱۳ آبان

نظر دهید !!!

نظر شما برای “حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر ، شهرداری در راهپیمایی روز ۱۳ آبان”

قالب وردپرس