بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود باتفاق اعضای شورای اسلامی شهر


بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود باتفاق اعضای شورای اسلامی شهر از کوچه جمهوری سی و چهارم (مسافری) جهت رفع مشکل آبهای سطحی و اجرای لوله گذاری این کوچه به طول دویست متر

نظر دهید !!!

نظر شما برای “بازدید میدانی مهندس رجائی شهردار لنگرود باتفاق اعضای شورای اسلامی شهر”

قالب وردپرس